HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Höör

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Höör vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Höör så är HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Höör ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Höör arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Höör och i Skåne län. Redan 1985-08-12 så skapades HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Höör och bolaget är har ej F-skattsedel.

716407-3152 är organisationsnummret för bolaget som finns i Höör.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Höör och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Höör så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindell, Anna Marie -Månsson, Annie Carolyn Vicky-Lie -Svensson, Karl Martin Roland -Wilhelmsson, Ulla Berit Ann-Mari

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Ljungen i Höör är Lindell, Anna Marie som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Annie Carolyn Vicky-Lie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Steinwall, Marita Susanne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Karl Martin Roland som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilhelmsson, Ulla Berit Ann-Mari som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamotDahlman, Sven-Gustav som är född 1942 och har titeln Suppleant, Elander, John Ingvar som är född 1929 och har titeln Suppleant, .