Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör

Skåne län

Information

I Höör finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör i Skåne län. Höör är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1953-07-15 så har Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör och det finns fler företag som är det i Höör.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör så kan man gör det genom att posta ett brev till Järnvägsg. 22 A, 243 30, Höör. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Jönsson, May Gun-Britt som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Siv Alva som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmström, Lena Ann-Christin som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Annie Carolyn Vicky-Lie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Mats Erik Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Märta Linnea som är född 1924 och har titeln SuppleantPedersen, Måns Roland Aleksej som är född 1980 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Gun-Britt Jönsson, Lena Malmström, Carolyn Månsson och Lennart Nilsson, två i förening. .

Bostadsrättsföreningen Hemgården i Höör har 742000-0155 som sitt organisationsnummer.