Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar

Skåne län

Information

I Höör finns det ett Ekonomisk förening som heter Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar. Det finns flera verksamheter som liknar Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar i Skåne län. Höör är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Skåne län.

Sedan 1930-10-31 så har Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar varit registrerat och sedan 1981-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar och det finns fler verksamheter som är det i Höör.

Vill man komma i kontakt med Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar så kan man gör det genom att posta ett brev till N. Fogdarödsv. 6, 243 93, Höör. Vi ni istället prata med Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar så kan ni göra det på 0413-559700.

Föreningen har till ändamål att främja goda levnadsvillkor och utveckling för människor med särskilda behov, tillfälligt eller långvarigt, främst genom att bedriva omsorg, vård och utbildning och för detta ändamål förvärva och förvalta fastigheter samt att driva handel med varor och tjänster som producerats av vårdtagare och elever i verksamheten.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Caster, Sten Erik som är född 1954 och har titeln Extern VD, Andersson, Lars-Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ericson, Lars-Ivar som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Hervén, Lena Berit som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bo Jan Erland som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Svanbom, Johan Harald som är född och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Bernt Erik Lennart som är född 1942 och har titeln Suppleant, Månsson, Cecilia Elisabeth som är född 1958 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lena Hervén samt Johan Svanbom var för sig. Dessutom har verkställande direktören enligt 6 kap 12 ! föreningslagen rätt att teckna firman beträffande lö= pande förvaltningsåtgärder. .

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar har 742000-2045 som sitt organisationsnummer.