Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för.

Skåne län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Höör och Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. är ett av dem. Statusen för Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. är att Bolaget är aktivt.

Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. är ett Ekonomisk förening och skapades 1995-05-30. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Höör där företaget finns i jobbar för att företag som Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. ska trivas.

I Höör så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva Montessoripedagogik i form av heltidsförskola, grundskola och fritidsverksamhet, samt verka för Montessoripedagogikens utbredning i Sverige och att informera om Montessoripedagogiken.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. inte är momsregistrerat.

Idag är Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. och det finns flera företag som är det idag i Höör.

Vill man komma i kontakt med Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0413-559770.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Schuster, Mona Birgitta -Åkesson, Gert Jonas.

De som är på något sätt har med Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. är Schuster, Mona Birgitta som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Åkesson, Gert Jonas som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Brandstedt, Jesper Albin Gunne som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Burvall, Emma Johanna som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Marita Cecilia som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Kerstin Mathilda som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotDanell, Eva Berit Viktoria som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Lilja, Karin Eva Sofia som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Simonsson, Daniel Henrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamotGrahn, Bo Patrik som är född 1969 och har titeln SuppleantKarlsson Ekegren, Karin Maria som är född 1961 och har titeln Suppleant.

Kubelidens Montessoriförskola, grundskola och fritidshem i Höör Ek. för. har 769600-8684 som sitt organisationsnummer.