Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening

Skåne län

Information

Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höör som är den kommunen där Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening finns. I Höör så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Stenskogen, 243 91, Höör men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0413-25510.

Höör arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening har idag 769602-2529 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Nilsson, Bernt Allan -Runesson, Jimmy Thomas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla kurs- och konferensgård för föreningens medlemmar, samt bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet. Delar av verksamheten får bedrivas i dotterbolag. Föreningen får även samverka med eller biträda annan förening, företag eller organisation.

I Stenskogens konferensanläggning ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Magnhagen, Kerstin Ann-Marie som är född 1953 och har titeln Extern VD, Andersson, Sten Arvid Kenneth som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Stig Agne Reinhold som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Hansson, Rolf Christer som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Sven Bertil Krister som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bernt Allan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotPalmblad, Ingrid Catarina som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Stefan Mats Lennart som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Runesson, Jimmy Thomas som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotWebeklint, Åse Anncharlotte som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot.