Husqvarna Manufacturing Sweden AB

Skåne län

Information

Husqvarna Manufacturing Sweden AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höör som är den kommunen där Husqvarna Manufacturing Sweden AB finns. I Höör så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Husqvarna Manufacturing Sweden AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Husqvarna Manufacturing Sweden AB har haft sedan 1994-01-01. Husqvarna Manufacturing Sweden AB har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Husqvarna Manufacturing Sweden AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ringsjöv. 9, 243 30, Höör men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0413-29600.

Höör arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Husqvarna Manufacturing Sweden AB Privat, ej börsnoterat.

Husqvarna Manufacturing Sweden AB har idag 556059-8574 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ingman, Bernt Thomas -Klotz, Roger Ewald -Linnarson, Hans Emanuel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Husqvarna Manufacturing Sweden AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att idka industriell och kommersiell verksamhet såsom utveckling, tillverkning, försäljning, service- och uthyrning av trädgårdsmaskiner och trädgårdsverktyg, både el- och eller bensindrivna, tillverkning av plåtmanufaktur, samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andelar inom immateriella tillgångar och rättigheter, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Husqvarna Manufacturing Sweden AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Klotz, Roger Ewald som är född 1965 och har titeln VD, Klotz, Roger Ewald som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Linnarson, Hans Emanuel som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ingman, Bernt Thomas som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Sven Åke Ingmar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Nilsson, Leif Göran Ronnie som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantChihani, Treyi som är född 1966 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Eliasson, Alf-Åke som är född 1943 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Rankin Johansson, Christine E som är född 1964 och har titeln RevisorLundin, Nils Anders Bengt som är född 1956 och har titeln RevisorssuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.