Romax Aktiebolag

Skåne län

Information

Romax Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höör som är den kommunen där Romax Aktiebolag finns. I Höör så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Romax Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Romax Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Romax Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Romax Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Söderg. 37 B, 243 31, Höör men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 046-707075.

Höör arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Romax Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Romax Aktiebolag har idag 556207-0200 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Romax Aktiebolag

Bolaget skall driva kioskrörelse, servering, försäljning av bensin, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Romax Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Christensson, Roland Curt som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Elfborg, Lise-Lotte Aina som är född 1946 och har titeln Suppleant, Dahl, Claes Ingvar som är född 1951 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .