Mellanskånes Kraft Aktiebolag

Skåne län

Information

Mellanskånes Kraft Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Höör som är den kommunen där Mellanskånes Kraft Aktiebolag finns. I Höör så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Mellanskånes Kraft Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Mellanskånes Kraft Aktiebolag har haft sedan 1996-01-01. Mellanskånes Kraft Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Mellanskånes Kraft Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0451-62000.

Höör arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Mellanskånes Kraft Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Mellanskånes Kraft Aktiebolag har idag 556504-2362 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Frankson, Dan Edvin Ronny är den som för stunden ansvarar för Mellanskånes Kraft Aktiebolag

Bolaget skall anskaffa och sälja energi samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att på ett kostnadseffektivt sätt förse abonnenter med energi.

I Mellanskånes Kraft Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Frankson, Dan Edvin Ronny som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Smedstad, Gunnel Marianne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Janséus, Nils-Christer Emanuel som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lovén, Bengt Ingvar Stefan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sune Mac Folke som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Paulsson, Eva Agneta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotCederblads Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Cederblad, Christer Folke Bertil som är född 1944 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .